Nhân viên : Triệu Thị Hồng Ánh có chuyên ngành trung cấp y. Cô là nhân viên y tế của nhà trường, cô luôn cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức để hoàn thành mọi công việc nhà trường giao phó.