Nhân viên : Trần Văn Dương là bảo vệ địa điểm số 11 ngõ 381 Bạch Mai. Đồng chí luôn nhiệt tình trong công việc, hàng ngày nhờ sự tận tâm của đồng chí mà phụ huynh đưa đón con em tới trường luôn được hướng dẫn để xe ngăn nắp, gọn gàng.