Nhân viên Trần Thị Thuỳ Dương hiện là nấu ăn . Cô có 10 năm kinh nghiệm trong nghề với nhiều thành tích đạt được như chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhân viên giỏi cấp trường. Cô là nhân viên nhiều kinh nghiệm, tân tâm trong công việc, luôn có tinh thần giúp đỡ các chị em đồng nghiệp