Cô Trần Thị Oanh là nhân viên văn thư của nhà trường. Cô đã về trường công tác được 6 năm, cô luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhà trường giao cho.