Thứ 5, Ngày 06 tháng 05 năm 2021, 07:34

CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 THEO CHỈ THỊ 11

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, phức tạp, trường mầm non Tuổi Hoa tuyên truyền đến các bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh cùng thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị số 11