Thứ 5, Ngày 02 tháng 09 năm 2021, 10:07

CHÀO MỪNG 76 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 02/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 

Trong những ngày mùa Thu lịch sử tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng vĩ đại, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

 

 

76 năm đã trôi qua, giá trị dân tộc và thời đại của Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành sức mạnh to lớn để toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Thực hiện lời thề thiêng liêng: “Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” và với ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước; “thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao…”.

 

LINK VIDEO BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP: https://youtu.be/xRKUB3fUTJM

Trường Mầm non Tuổi Hoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Số 11, ngõ 381, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243 6272674
Email: mntuoihoa-hbt@hanoiedu.vn

Liên hệ