Cô giáo Tạ Hoa Dung - Hiệu trưởng là Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Phương châm quản lý nhà trường cô đề ra “NƠI TRAO GỬI TƯƠNG LAI CỦA BẠN CHÍNH LÀ TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA”