Nhân viên Nguyễn Thị Thu Ngà, hiện nay đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại địa điểm số 11 ngõ 381 Bạch Mai. Là nhân viên chăm chỉ trong công việc, cô luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhà trường giao cho. Hiện nay, cô đang hỗ trợ giúp đỡ các công việc thêm của nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho CBGVNV trong nhà trường.