Cô giáo Nguyễn Thị Phương là cử nhân cao đẳng sư phạm chuyên ngành mầm non với kinh nghiệm 31 năm trong nghề. Hiện nay cô đang làm nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành công đoàn nhà trường. Trong năm học 2018 - 2019 sáng kiến kinh nghiệm của cô đã đạt Giải A với đề tài “ Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ mẫu giáo bé hoạt động tích cực”.

Là một giáo viên có bề dày kinh nghiệm, cô đã nhiều năm liên tục  đạt được nhiều thành tích cao như: Lao động tiến tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp quận”. Trong công việc cô luôn có ý thức, trách nhiệm cao nên luôn được phụ huynh tin yêu, học sinh yêu mến