Nhân viên : Nguyễn Thị Nam là nhân viên bảo vệ tại địa điểm số 8 ngõ 381 Bạch Mai của nhà trường. Cô chăm chỉ, nhiệt tình trong các công việc mà nhà trường giao phó. Cô được chị em đồng nghiệp trong nhà trường yêu mến.