Cô giáo Nguyễn Thị Minh Phương là cử nhân sư phạm chuyên ngành mầm non với kinh nghiệm 12 năm trong nghề. Cô đã đạt được nhiều thành tích rất đáng biểu dương đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp quận, giáo viên cấp trường, lao động tiên tiến cấp quận

Với khẩu hiệu “ mỗi ngày đến trường là một ngày vui” cô luôn tạo được niềm vui thích hứng khởi cho các con khi đến lớp."