Nhân viên : Lê Mạnh Hùng là nhân viên bảo vệ trông ban đêm tại địa điểm số 6 phố Hồng Mai. Anh luôn nhiệt tình, chăm chỉ trong các công việc mà nhà trường phân công.