Nhân viên : Hoàng Thị Vụ là nhân viên bảo vệ địa điểm số 6 phố Hồng Mai của nhà trường. Là 1 nhân viên trẻ, cô luôn năng động, nhiệt huyết trong các công việc mà nhà trường giao phó. Cô luôn nhiệt tình giúp đỡ các chị em trong nhà trường một số công việc và được mọi người yêu mến.