Thứ 5, Ngày 29 tháng 07 năm 2021, 15:23

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-UBND NGÀY 23/7/2021 VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA TRƯỜNG MN TUỔI HOA

Thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 25/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non Tuổi Hoa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

👉FILE ĐÍNH KÈM: https://drive.google.com/file/d/1VtVFp7QA7fuC81tZyq0dlcerPO-bKy42/view?usp=sharing

Trường Mầm non Tuổi Hoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Số 11, ngõ 381, Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243 6272674
Email: mntuoihoa-hbt@hanoiedu.vn

Liên hệ